The Strand • Lake Ontario
The Strand • Lake Erie
The Strand • Lake Huron
The Strand • Lake Michigan
The Strand • Lake Superior
Studio Portraits